Ultrafiolett lys brukes for å desinfisere luften. Det er endel problemer ved denne metoden med vedrørende eksponeringstid og intensitet. Man kan konkludere med at UV-systemer for boligformål er relativt lite effektivt for å rense luften innendørs.

Her er noen begrunnelser:
  • Ingen overvåkning bekrefter at UV-lampen fungerer med høy effektivitet.
  • Lampen er veldig skjør og kan lett gå i stykker.
  • Straks lampen er dekket med støv og skitt blir den svært lite effektiv.
  • Luftstrømmen er i hovedsak for stor for skikkelig dekontaminasjon.
  • Hvis lampen virker effektivt, må den være korrekt plassert og i de fleste tilfeller på begge sider av filteret for å besørge en effektiv dekontaminasjon. Ikke bare på overflaten. (Lyset penetrerer ikke hele filteret)

Referanse:
http://www.healthway.com/info/uv.html


  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.