Hva er Ozon?

Ozon er et molekyl komponert av tre oksygenatomer. To atomer formgir basismolekylet for oksygen - det oksygenet vi puster og som er essensielt for alt liv. Det tredje oksygenatomet kan løsrive seg fra ozonmolekylet og feste seg til molekyler av andre substanser, og dermed endre den kjemiske komposisjonen.

Den samme egenskapen som tillater høye konsentrasjoner av ozon å reagere med organiske materialer utenfor kroppen gir den muligheten til å reagere med liknende organisk materiell, og kan potensielt forårsake skadelige helsemessige konsekvenser. Når man inhalerer, kan ozon skade lungene. Relativt små doser kan forårsake smerter i brystet, hosting, kortpustethet og halsirritasjon.

Ozon fjerner ikke partikler (som for eksempel støv og pollen) fra luften (som forårsaker de fleste typer allergier) men kan drepe luftbårne- og overflatemikroorganismer.

Kan ozonrensing benyttes i oppholdsrom?

Høye konsentrasjoner av ozon i luften når mennesker eller dyr ikke oppholder seg der, kan noen ganger bli brukt for å dekontaminere området for visse kjemikaler eller biologiske forurensinger eller odør (for eksempel etter brannskader).

Mens høye konsentrasjoner av ozon i luften noen ganger er ønskelig under visse omstendigheter, må ingen mennesker eller dyr blir utsatt for disse forholdene.

I USA krever The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) at ingen arbeidere skal eksponeres for høyere gjennomsnittsverdier enn 0,10 ppm i løpet av en 8 timers periode.


Referanse:
http://www.healthway.com/info/ozone.html


  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.