HEPA er et akronym for "High Efficiency Particulate Arresting" eller "High Efficiency Particulate Air"

Et HEPA filter kan teoretisk fjerne minst 99,97% av støv, pollen, bakterier og enhver luftbåren partikkel med en størrelse på 0,3 mikron fra luften den renser.
Spesifikasjonen 99,97% er for partikler med nøyaktig størrelse på 0,3 mikron fordi dette er kjent som MPPS eller mest penetrerbare partikler (Most Penetrating Particle Size).
Partikler som er større eller mindre blir fanget med høyere effektivitet. Med andre ord 0,3 mikron er den mest gjeldende partikkelstørrelsen og 99,97% er den minste effektiviteten.

HEPA filter er komponert av matter av fiber. Tomrommet mellom fiberene er mye større enn 0,3 mikron. Den vanlige oppfattelsen- at et HEPA filter fungerer som en sil hvor kun partikler mindre enn maskestørrelsen i silen slipper gjennom, er helt feil (membranfiltre fungerer på denne måten). I et HEPA filter blir partikler fanget (fester seg til et fiber) som en konsekvensav en av tre mekanismer; diffusjon, hindring eller sammenpressing.

Det orginale HEPA filteret ble designet i 1940-årene, for- og brukt under The Manhattan Project for å forhindre spredning av luftbårne radioaktive forurensede partikler. Det ble kommersialisert i 1950-årene og den originale termen ble et registrert varemerke og en generell term for høyeffektive filtre.
Gjennom tiårene har filtre gjennomgått en utvikling for å tilfredsstille de stadig økene kravene til luftkvalitet i de ulike høyteknologiske industrier, som luftfart, farmasøytisk prossessering og elektroniske mikroenheter (databrikker).

I dag kan et HEPA filter være et hvilket som helst filter som kan ha de samme standarer for filter- effektivitesytelser ved minst 99,97% og 0,3 mikron eller større.**Merk; Et HEPA filter alene dreper ikke luftbårne virus, bakterier, mugg- og soppsporer.

Referanse:
http://www.healthway.com/info/hepa.html  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,031 sekunder.