Hva er CFM og hvordan relaterer det til luftrensing?
CFM står for Cubic Feet per Minute (kubikkfot pr minutt) av luft som passerer gjennom enheten. Alle HEPA luftrensere har en CFM rangering. For eksempel, hvis en luftrenser har en rangering på 300CFM betyr dette at 300 kubikkfot luft passerer gjennom enheten hvert minutt - eller 18000 kubikkfot pr time. Det er anbefalt å ha minst to komplette utskiftninger av luft pr time. Ved arbeid i helsesektoren anbefales det at luften renses seks ganger i timen.

Kapasiteter for luftrensere
Avgjør størrelsen av rommet ditt ved å måle bredden og lengden på det. Multipliser bredden med lengden og du får størrelsen på rommet i kvadrat. For å finne volumet av rommet, multipliserer du dette med høyden i rommet. For å sammenlikne volumet i rommet med kapasiteten til luftrenseren, må du finne ut hvor mange ganger du ønsker at luftrenseren skal bytte ut luften i rommet pr time. Kyndige på innendørs luftkvalitet og allergier anbefaler 2 utskiftninger av luften i rommet i løpet av en time - angitt som 2 ACH. Områder med høy forurensning kan kreve høyere antall luftuskiftninger for å redusere forurensingen til et aksabelt nivå.

For å avgjøre hvor mye luft som må sirkulere gjennom luftrenseren for å besørge 2 ACH, må du ta det totale volumet i rommet og multiplisere det med 2. Luftrensere oppgir gjennomstrømningseffekten i kubikkfot pr minutt, så du må ta det totale volumet av luft for 2 ACH og dele med 60 minutter for å få en verdi for kubikkfot pr minutt (CFM)

Merk: lokaliseringen av luftrenseren kan påvirke effekten. Prøv å plassere enheten i en sentral posisjon.

Eksempel for skalering av luftrenser:
Romstørrelse
12' x 20' = 240 kvadratfot (gulvplass)
Veggens høyde er 8'
240 kvadratfot x 8' = 1920 kubikkfot med luftvolum
To sirkuleringer av luften pr time
1920 kubikkfot x 2 = 3840 kubikkfot luft pr time
Volum pr minutt
3840 kubikkfot / 60 = 64 kubikkfot luft pr minutt (CFM)

I dette eksemplet er det ikke tatt hensyn til at levrandører av luftrensere oppgir luftgjennomstrømningen når det ikke er noen belastning på viften og motoren. Et luftreningssystem kan redusere effekten med intil 60% av oppgitt effekt når filterenheten er installert (grunnet motstanden av luftstrømmen gjennom filteret). Vær observant på dette når du vurderer luftrensere hvor luftgjennomstrømningen ikke er testet.


Referanse:
http://www.healthway.com/info/cfm.html


  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.