The Clean Air Delivery Rate er et begrep som omhandler mengden med ren (renset) luft som et system avgir. Opprinnelig var dette et program som ble utviklet av Assocation of Home Appliance Manufacturers (AHAM) og dets deltagende medlemmer for å teste og sertifisere luftrensere for rom. Programmet er basert på den anbefalte standarden for partikkelfjerning som først ble opprettet i 1988 av American National Standards Institute (ANSI). Denne standarden, kjent som AC-1, måler fjerning av partikler fra tobakkrøyk, støv og pollen. AHAM-sertifiseringen måler CADR, som er Clean Air Delivery Rate.

Clean Air Delivery Rate blir brukt på de fleste større frittstående luftrensere for å validere prisen.De fleste enhetene som måles etter CADR-standarden, er filtre som er svært lite effektive. I de fleste tilfeller har dette blitt en metode for å fastsette prisene på produktene. For eksempel, hvis et produkt på en Wal-Mart-hylle har en effektivitet på 125 CADR vil prisen settes til $125,- og så videre. Enheter som benytter svært effektive filtre bruker normalt ikke å rangere produktene deres etter CADR-standarden.

Mange kunder har spurt hvorfor CADR/AHAM ikke har rangert HealthWay og/eller andre høykvalitets luftrensere. Her er noen av begrunnelsene:
  1. Rangeringssystemene er ikke strenge nok. Testen utført av CADR er ikke en endelig test.
  2. Verdiene som rapporteres av CADR er basert på redusering av partikkelnivået fra kilder, noe som tillater periodiske tilførsler av partikler i steden for kontinuerlig tilførsel - dette tilsvarer ikke et realistisk miljø. Siden kilder i et normalt innendørsmiljø er kontinuerlige vil ikke enhetene være så effektive som det kommer frem fra AHAM partikkelfjerningstabellen.
  3. Testene tar ikke hensyn til hvilken metode man fjerner partiklene med. Selv ioniseringsenheter rangerer høyt - og vi vet hvor lite effektive og skadelige ioniseringsenheter kan være. Dette bør være en god indikasjon på hvorfor man bør stille spørsmål ved denne testen.
  4. Testen rangerer ikke fjerningen av gasser eller odør, selv om mange kjøper luftrensere av nettopp denne grunnen.
  5. CADR rapporterer ikke biologisk oppsamling eller destruering av mikroorganismer.
  6. Den største ulempen med denne testen er at den ikke måler langtidseffektiviteten. HealthWay enheterer er konstruert for langtidsbruk. Derfor gis det 5 års begrenset garanti på effektiviten. Verdiene som blir representert ved CADR-testen gjelder kun den effektiviten man kan forvente de første 72 timene enheten er i bruk. De fleste luftrensingssystemer blir brukt i over 5000 timer før filteret byttes ut. Effekten over denne perioden vil ofte synke dramatisk og avhenger i stor grad av konstruksjonen og teknologien til luftrenseren.
Referanse:
http://www.healthway.com/info/cadr.html  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.