Innendørs luftforurensing

Environmental Protection Agency (EPA), utfører studier av menneskers reaksjon ved påvirkning av forurenset luft. Studiene viser at forurensningen av inneluft normalt er fra 2-5 ganger høyere enn forurensningen av uteluft – enkelte ganger helt opp til 100 ganger høyere. På bakgrunn av at mennesker oppholder seg inntil 90 % av tiden
innendørs, kan slike forurensningsnivåer i inneluften gi problemer i forhold til helse. Mennesker generelt, og barn spesielt er følsomme for luftforurensning. Ensartet konsentrasjon av forurensning kan resultere i større problemer for barn enn for voksne. Barns høyere pustefrekvens og hyppigere utskifting gir høyere inngående volum av
ny forurenset luft. Environmental Protection Agency (EPA) rangerer forurensning av inneluften til å være blant de fem største miljøhelserisikoene.

Mikroorganismer

Mikroorganismer finnes i en viss mengde i luften i alle hjem, skoler og på arbeidsplasser, og er emner som stammer fra, eller er, levende organismer vi kjenner som f.eks. virus, bakterier, sopp, mugg og, partikler fra pattedyr og fugler. Partiklene kan pustes inn og forårsake flere ulike helseplager som hypersensitive allergiske reaksjoner, pusteproblemer, og smittsomme sykdommer. Mikroorganismer kjennes også som “mikrobiologiske” enheter eller “microbials”. Opphavet kan være utendørs forurensningskilder som spres til luft, mennesker eller dyr som sprer virus og bakterier, innendørsområder og med vann eller fuktighetsansamlinger der sopp og bakterier kan vokse. Inneluftens kvalitet, slik som temperatur, fuktighet og lite sollys gjør det mulig for aktive mikroorganismer å overleve og overføres fra en person til en annen. Overføring av smittsomme sykdommer gjennom luften øker i områder med dårlig luftutskifting og dårlig luftkvalitet.
  • Hver femte arbeidstaker blir syk av innemiljøet på jobben.
  • Nesten 7 av 10 arbeidstagere er svimle og tunge i hodet på jobb; hver tiende mann og hver femte kvinne plages ofte av dette.
  • 50% av arbeidstagerne har konsentrasjonsvansker.
  • Fire av ti klør i øyne og nese og er plaget av tørrhet i halsen.
  • En av fire menn og nesten 50% av kvinnene plages av tørr hud.
Ny forskning viser at det er direkte sammenheng mellom innemiljøet på jobben og ulike helseplager. Støv og skitt er den største årsaken til flere helseproblemer og irritasjonsplager. For høye temperaturer, dårlig lufting og elendige ventilasjonsanlegg gir ofte hodepine og trøtthet, viser undersøkelsen. Dårlig rengjøring forverrer plagene.


  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.